Lirik Lagu Kalau Kau Suka Hati – Shieren dan Ebril

Lagu Kalau Kau Suka Hati - Shieren dan Ebril
Lagu Kalau Kau Suka Hati - Shieren dan Ebril. (Ist)

Berikut Lirik Lagu Kalau Kau Suka Hati – Shieren dan Ebril

Kalau kau suka hati
Kalau kau suka hati

Bacaan Lainnya

Kalau kau suka hati tepuk tangan
Kalau kau suka hati tepuk tangan
Kalau kau suka hati mari kita bersama
Kalau kau suka hati tepuk tangan

Kalau kau suka hati injak bumi
Kalau kau suka hati injak bumi
Kalau kau suka hati mari kita bersama
Kalau kau suka hati injak bumi

Kalau kau suka hati sorak hore (Hore!)
Kalau kau suka hati sorak hore (Hore!)
Kalau kau suka hati mari kita bersama
Kalau kau suka hati sorak hore (Hore!)

Kalau kau suka hati semua gerak (Hore!)
Kalau kau suka hati semua gerak (Hore!)
Kalau kau suka hati mari kita bersama
Kalau kau suka hati semua gerak (Hore!)

Kalau kau suka hati
Kalau kau suka hati

Kalau kau suka hati tepuk tangan
Kalau kau suka hati tepuk tangan
Kalau kau suka hati mari kita bersama
Kalau kau suka hati tepuk tangan

Kalau kau suka hati injak bumi
Kalau kau suka hati injak bumi
Kalau kau suka hati mari kita bersama
Kalau kau suka hati injak bumi

Kalau kau suka hati sorak hore (Hore!)
Kalau kau suka hati sorak hore (Hore!)
Kalau kau suka hati mari kita bersama
Kalau kau suka hati sorak hore (Hore!)

Pos terkait